De ‘staat van instandhouding’ van het wild zwijn in Nederland. Een juridisch-ecologische analyse betreffende het ‘nulbeleid: Een onderzoek in opdracht van de provincie Noord-Brabant

Kees Bastmeijer, Wilbert van Vliet

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
UitgeverijTilburg University
Opdrachtgevend orgaanProvincie Noord-Brabant
Aantal pagina's34
StatusUnpublished - 4-okt.-2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit