De stad als warm bad. Bespreking van Th. Müller; De warme stad. Betrokkenheid bij het publieke domein. Utrecht: Uitgeverij Jan van Arkel, 2002

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)147 - 147
  Aantal pagina's1
  TijdschriftBinnenlands Bestuur
  Volume36
  StatusPublished - 2002

  Citeer dit