De stemwijzer moet geen schoolmeester zijn

J.-W. Romeijn, R. van Raak

OnderzoeksoutputAcademic

92 Downloads (Pure)

Samenvatting

Door de vraagstelling in de Stemwijzer wordt de argeloze kiezer naar een partij geleid die helemaal zijn voorkeur niet hoeft te hebben. Dat komt doordat het heel moeilijk is om een opinie te meten.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's2
Tijdschriftde Volkskrant, Opinie
StatusPublished - 2004

Citeer dit