De strijd van de EG en de lidstaten tegen smokkel van sigaretten: de Amerikaanse rechter als nieuw forum?

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)348 - 352
Aantal pagina's5
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Europees Recht
Volume12
StatusPublished - 2001

Citeer dit