De structuur van aandacht in het dagelijks leven bij volwassenen: de Everyday Life Attention Scale (ELAS)

Yvonne Groen*, Anselm B. M. Fuermaier, Lara Tucha, Oliver Tucha

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

142 Downloads (Pure)

Samenvatting

“Een ieder weet wat aandacht is”, stelde de Amerikaanse psycholoog en filosoof William James al in 1890. Vandaag de dag is er in de neuropsychologie veel kennis verworven over de structuur van aandacht als cognitief fenomeen. Recent psychometrisch onderzoek met de Everyday Life Attention Scale (ELAS) wijst uit dat de structuur van aandacht in het dagelijks leven situatiespecifiek is. De verschillende neuropsychologische componenten van aandacht, zoals intensiteit en selectiviteit, smelten in het dagelijks leven samen tot een situatiespecifieke ervaring. De ELAS beschrijft negen alledaagse situaties (boek lezen, televisie kijken, activiteit binnenshuis, lezing bijwonen, gesprek voeren, opdracht uitvoeren, maaltijd bereiden, opruimen en autorijden) die door de deelnemer gescoord worden op de verschillende aandachtsfuncties. De kwaliteit van aandacht van de deelnemer kan vervolgens voor iedere (voor de deelnemer relevante) situatie worden vastgesteld aan de hand een grote Nederlandse normgroep (n = 1.874; leeftijd 18–76 jaar). De ELAS en een geautomatiseerde scoretool zijn via de auteurs gratis op te vragen en kan worden ingezet als instrument voor aanvullende diagnostiek naar aandachtsproblemen, zoals bij aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD), alsook voor het meten van een behandeleffect.
Vertaalde titel van de bijdrageThe structure of attention in everyday life in adults: the Everyday Life Attention Scale (ELAS)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)134–140
Aantal pagina's7
TijdschriftNeuropraxis
Volume24
Vroegere onlinedatum10-nov.-2020
DOI's
StatusPublished - 2020

Citeer dit