De telefoon als managementinstrument in de huisartspraktijk

Reinier Adriaan de Groot

Onderzoeksoutput

142 Downloads (Pure)

Samenvatting

De telefoon: aan de ene kant onmisbaar en geprezen, aan de andere kant een voortdurende bron van ergernis. Het waren vooral de ergernissen die de aanzet tot dit onderzoek vormden, zij het in de overtuiging dat het anders en vooral beter zou moeten kunnen. De centrale vraagstelling van het onderzoek luidde: - Welke knelpunten zijn er in het gebruik van de telefoon in de huisartspraktijk? - Op welke wijze kunnen deze knelpunten worden opgelost, zodat de telefoon dienstbaar wordt gemaakt aan een goede praktijkorganisatie? ... Zie: Samenvatting
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • de Haan, Jakob, Supervisor
  • de Jong, Betty, Supervisor
Datum van toekenning19-dec.-2001
Plaats van publicatieAmsterdam
Uitgever
Gedrukte ISBN's9050700349
StatusPublished - 2001

Keywords

  • Proefschriften (vorm)
  • Huisartsen, Telefonie
  • Nederland
  • medische sociologie

Citeer dit