De theoretische grondslagen van economisch beleid; opstellen over politieke economie: book review

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
TijdschriftMaandschrift Economie
Volume53
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1988
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit