De tien moeilijkste tafelsommen: Een datamuur voor en door kinderen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)30-33
TijdschriftVolgens Bartjens
Volume33
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2013

Citeer dit