De toekomst van de natuur is voor iedereen. Over de relatie tussen natuuropvatting, oecologie en natuurbescherming

Henny van der Windt, WA WIERSINGA, T.J. Wams, Ernst Oosterveld, R C Looijen

  OnderzoeksoutputPopular

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)83-87
  TijdschriftNatura
  StatusPublished - 1987

  Citeer dit