De toekomst van werk: Impact van technologie op organisaties (deel 1)

Eva Derous*, Eric Rietzschel

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Downloads (Pure)

Samenvatting

Toen we afgelopen najaar een call for papers publiceerden voor een themanummer over de toekomst van werk, konden we niet weten wat er in 2020 allemaal zou veranderen. Reflecties op en speculaties over de toekomst zijn zo oud als de mensheid, en ook beschouwingen over de toekomst van werk zijn niet nieuw. Zulke beschouwingen gaan traditioneel veelal over de effecten van technologie: de uitvinding van allerhande machines, geautomatiseerde productieprocessen, informatie- en communicatietechnologie, digitale media en internet hebben allemaal hun, vaak onverwachte, stempel gedrukt op de manier waarop we werken en ons werk beleven. Ook nu, in een tijdperk waarin het werkende leven voor veel mensen door de coronacrisis is veranderd in een permanente exercitie in digitale vaardigheden (of een permanente confrontatie met het gebrek daaraan), ligt technologie in het hart van speculaties over de toekomst van werk.
Vertaalde titel van de bijdrageThe future of work: Impact of technology on organizations
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)273-278
Aantal pagina's6
TijdschriftGedrag & Organisatie
Volume33
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 16-nov.-2020

Citeer dit