De toepassing van een noviteit (art. 1:96 lid 3 BW) in het huwelijksvermogensrecht

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Artikelnummer46
Pagina's (van-tot)18-20
TijdschriftFiscaal Tijdschrift Vermogen
Volume2018
Nummer van het tijdschrift12
StatusPublished - dec-2018

Citeer dit