De toetsing van stakingen door de Nederlandse rechter: een balanceeract

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)82 - 87
Aantal pagina's6
TijdschriftOnderneming en Financiering
Volume54
StatusPublished - 2002

Citeer dit