De toezichthoudende rol van commissarissen en 'auditcommissies'

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)89 - 95
  TijdschriftTijdschrift voor Jaarrekeningenrecht
  Volume2009/4
  StatusPublished - 2009

  Citeer dit