De totstandkoming van Scholtens legitimatieleer (1905-1945)

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

48 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)15-70
Aantal pagina's55
TijdschriftGroninger Opmerkingen en Mededelingen
VolumeXXXVIII
StatusPublished - 2021

Keywords

  • Legitimatieleer; Scholten; art. 2014 OBW; art. 3:86 BW; processuele functie van bezit; materieelrechtelijke functie van bezit; eigendom; bezit; gewere; saisine; goede trouw; reëel bezit; acquisitieve werking; bezwarende titel; volkomen titel.

Citeer dit