De uitsluitingsclausule op het scherp van de snede

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)466-468
Aantal pagina's3
TijdschriftWPNR Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie
Volume2019
Nummer van het tijdschrift7243
StatusPublished - 15-jun-2019

Citeer dit