De universiteit als duurste streamingdienst? De gevolgen van een veranderde infrastructuur

Tabish Ansari, Anne Beaulieu*, Tais Blauth, Anno Bunnik, Ofer Engel, Selen Eren, Daniel Feitosa, Oskar Josef Gstrein, Clarisse Kraamwinkel, Eko Rahmadian, Andrej Zwitter

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

Massaonderwijs is voor een groot deel afhankelijk van gedeelde ruimte. Veel van de nadelige gevolgen van de pandemie op het onderwijs hebben dan ook te maken met infrastructuur. Onderzoekers van het Data Research Centre waarschuwt dat een verschuiving naar onlineonderwijs een organisatorische verandering betekent die ten koste kan gaan van sociale relaties.
Vertaalde titel van de bijdrageAre Universities Expense Streaming Services?: The consequence of changing infrastructures for education
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)51-54
Aantal pagina's5
TijdschriftTHEMA, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs en Management
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 5-dec.-2020

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'De universiteit als duurste streamingdienst? De gevolgen van een veranderde infrastructuur'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit