De valse tegenstelling tussen uniform en maatpak

OnderzoeksoutputProfessional

286 Downloads (Pure)

Samenvatting

De toeslagenaffaire heeft de noodzaak tot empathie en de menselijke maat andermaal op de agenda gezet. Maar het is niet nodig – en ook niet wenselijk – om ons heil te zoeken in het persoonlijke rechtvaardigheidsgevoel van de rechter zolang we maar afstappen van de misvatting dat consistente toepassing van de wet geen keuze zou toelaten tussen verschillende mogelijke toepasbare regels en verschillende feitencomplexen.

Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerAA20220274
Pagina's (van-tot)274-277
Aantal pagina's4
TijdschriftArs Aequi
Volume2022
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - apr.-2022

Citeer dit