De Vendelhelm uit Hallum: wat doet deze helm in Friesland?

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)55-63
Aantal pagina's9
TijdschriftPaleo-aktueel
Volume30
StatusPublished - 2019

Citeer dit