De verduurzaming van VvE's: Hoe kunnen wij de Tragedy of the Anticommons vermijden?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

220 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)662-673
Aantal pagina's12
TijdschriftWPNR Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie
Volume2020
Nummer van het tijdschrift7297
StatusPublished - 3-okt.-2020

Citeer dit