De verhouding tussen het slachtoffer en het openbaar ministerie: Nederlandse en Europese aspecten

Friederycke Aleydis Haijer, Roelf Anton Hoving

Onderzoeksoutput: BookAcademicpeer review

169 Downloads (Pure)

Samenvatting

Slachtoffers van strafbare feiten hebben, mede als gevolg van de EU-slachtofferrichtlijn, steeds meer rechten gekregen. Slachtoffers zijn geëmancipeerd en hebben een eigen plek gekregen in het strafproces. Dit heeft gevolgen voor de verhouding tussen het slachtoffer en het openbaar ministerie. Met dit boek wordt geprobeerd te voorzien in een fundamentele analyse van de wet- en regelgeving over het slachtoffer en over de taak van het openbaar ministerie ten opzichte van het slachtoffer.

In dit boek staan de verplichtingen van het openbaar ministerie tegenover het slachtoffer centraal. Het boek begint met een overzicht van de wettelijke verplichtingen uit het Wetboek van Strafvordering en een korte toelichting daarop. Vervolgens wordt een aantal thema’s uitgewerkt, zoals de betekenis en reikwijdte van het begrip slachtoffer, de vraag hoe het openbaar ministerie recht kan doen aan de belangen van het slachtoffer, de bescherming van de privacy van slachtoffers, de kennisneming van processtukken door slachtoffers en de positie van het slachtoffer bij de buitengerechtelijke afdoening.

Aanvullende inzichten over de verhouding tussen het slachtoffer en het openbaar ministerie zijn te vinden in Europa. In dit boek worden daarom de verplichtingen voor het openbaar ministerie die voortvloeien uit de Europese slachtofferrichtlijn op een rij gezet. Een breder perspectief op de verhouding tussen het slachtoffer en het openbaar ministerie biedt het rechtsvergelijkende onderzoek naar de uitleg van de slachtofferrichtlijn in andere EU-lidstaten – België, Duitsland, Finland en Zweden.
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieDen Haag
UitgeverijBoom Juridisch
Aantal pagina's284
ISBN van geprinte versie9789462127234, 9789400111844
StatusPublished - 13-okt.-2022

Publicatie series

NaamOM-reeks
UitgeverijBoom Juridisch
Nr.8

Keywords

  • slachtoffers
  • openbaar ministerie

Citeer dit