De verhouding tussen privévermogen, consumptieve bestedingen en zaaksvervanging: Een close reading van Hoge Raad 5 april 2019

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

35 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer30
Pagina's (van-tot)16-20
Aantal pagina's5
TijdschriftFiscaal Tijdschrift Vermogen
Volume2020
Nummer van het tijdschrift9
StatusPublished - nov-2020

Citeer dit