De verkrijgende verjaring door de bezitter niet te goeder trouw: Een driespraak tussen Belgie, Nederland en Zuid-Afrika

Björn Hoops, Ernst J. Marais, Johan Van de Voorde

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)97-170
Aantal pagina's74
TijdschriftTijdschrift voor Privaatrecht
StatusPublished - 2020

Citeer dit