De verkrijging van de eigendom van elektronische bestanden over internet

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)p. 560 - p. 566
TijdschriftNederlands Juristenblad
Volume10
StatusPublished - 2006

Citeer dit