De vermogensrechtelijke positie van de muziekliefhebber in tijden van iTunes en Spotify

Noreen Sturris, Evert Neppelenbroek

OnderzoeksoutputAcademic

774 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerAA20180590
Pagina's (van-tot)590-600
Aantal pagina's11
TijdschriftArs Aequi
Volume67
Nummer van het tijdschrift7/8
StatusPublished - 1-jul.-2018

Keywords

  • Eigendom, Uitputting, Governance

Citeer dit