De Verordening huwelijksvermogensstelsels 2016: Belangrijke wijzigingen voor de echtscheidingspraktijk

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerEB 2016/75
Pagina's (van-tot)162-168
Aantal pagina's7
TijdschriftEB Tijdschrift voor scheidingsrecht
Nummer van het tijdschrift9
StatusPublished - 2016

Citeer dit