De verstandskies in de onderkaak.

Alexander Victor van Gool

Onderzoeksoutput

166 Downloads (Pure)

Samenvatting

Literatuur over de invloed van operatie-technische factoren op het optreden van nabezwaren en complicaties na verwijdering van de onderverstandskies is schaars. De conklusies zijn vaak onvoldoende gefundeerd en niet eensluidend. Dit geldt ook voor de indicatiestelling en frequentie van voorkomen van diverse afwijkingen die aanleiding zijn tot de verwijdering. Het doel van dit onderzoek was een aantal van deze factoren te toetsen met objectieve maatstaven en duidelijke criteria bij een populatie van voldoende grootte. ... Zie: Slotbeschouwing
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Boering, Geert, Supervisor
Uitgever
StatusPublished - 1975

Citeer dit