De verzorgingsvruchtgebruiken van de (ogenschijnlijk) ‘verzorgd’ achtergelaten langstlevende echtgenoot

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Artikelnummer37
Pagina's (van-tot)10-16
Aantal pagina's7
TijdschriftFiscaal Tijdschrift Vermogen
Volume2021
Nummer van het tijdschrift11
StatusPublished - nov-2021

Citeer dit