De vicieuze cirkel van de Groninger arbeidsmarkt; blijvend tekort aan werkgelegenheid bestendigt achterstand

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)7 - 12
Aantal pagina's6
TijdschriftSpil
Volume1
StatusPublished - 1997

Citeer dit