De visie van de cliënt beter in beeld

Jerry Spanjer*, Ramon Pierik, Renske Wiersema

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

50 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdragePilot: Questionnaire experienced functional limitations. A better picture of the client's vision
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)43-49
Aantal pagina's7
TijdschriftTijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde
Volume28
Nummer van het tijdschrift6-7
DOI's
StatusPublished - 1-jun.-2020

Citeer dit