De visie van het Kinderrechtencomité op hoe het belang van het kind onderzocht en vastgesteld moet worden: een uitwerking voor zaken betreffende kindermishandeling en verwaarlozing

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)222-236
TijdschriftPedagogiek
Volume34
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - dec-2014

Citeer dit