De voorgestelde zienswijzegelegenheid in de Awir als paradigmashift voor de Awb?

J.D. Baron, E. Poelmann*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademic

11 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerTFB 2020/8-41
Pagina's (van-tot)4-10
Aantal pagina's7
TijdschriftTijdschrift voor Formeel Belastingrecht
Volume2020
Nummer van het tijdschrift8
StatusPublished - 5-dec.-2020

Citeer dit