De vroegste veenontginningen van Noord-Nederland: Conceptrapport over het archeologisch onderzoek in Leeuwarden-Bullepolder (Leeuwarden-Bullepolder-2015: GIA-140)

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
UitgeverijGroningen Institute of Archaeology
Aantal pagina's61
StatusPublished - 14-dec.-2016

Citeer dit