De waarde van het recht. Bespreking van Arie-Jan Kwak, The Legal Junction. The Complex Promise of Modern Legal Professionalism.

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)275 - 278
TijdschriftRechtsgeleerd Magazijn Themis
Volume167
StatusPublished - 2006

Citeer dit