De waarde van hybriditeit – over de positie van woningcorporaties, in het bijzonder bij gebiedsontwikkeling

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)709-716
TijdschriftBouwrecht
Volume43
Nummer van het tijdschrift8
StatusPublished - 2006
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit