De waarde(ring) van het niet-opeisbare prelegaat en de erfdelen van de kinderen bij de wettelijke verdeling

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

52 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
TijdschriftTijdschrift Erfrecht
Volume2020
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - nov-2020

Citeer dit