De Waddenzee: Doen we Neerlands enige natuurlijke werelderfgoed voldoende recht?

OnderzoeksoutputPopular

Samenvatting

De Waddenzee is het enige Nederlandse natuurgebied met de status van Unesco Werelderfgoed. Het is zo’n uniek en omvangrijk intergetijdengebied dat de hele wereld het als erfgoed mag beschouwen voor huidige en toekomstige generaties. Maar heeft die status juridisch iets om het lijf of is het vooral een marketinginstrument? En volstaat de huidige inzet om de bijzondere waarden van het Werelderfgoed Waddenzee ‘recht te doen’?
Originele taal-2Dutch
TijdschriftGeografie
Volume2020
Nummer van het tijdschrift10
StatusPublished - 1-okt.-2020
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit