De weg naar een zelfredzame patiënt: Een kwantitatieve studie naar de ervaren steun en kwaliteit van zorgverleners bij nierpatiënten met lage gezondheidsvaardigheden [masterthesis]

Els Ritsema*, Vera Verhage, Marco Boonstra

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

145 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
UitgeverijScience Shop, University of Groningen
Aantal pagina's76
StatusPublished - 25-apr.-2023

Citeer dit