De werkelijke en wenselijke rechtsmachtverdeling bij aansprakelijkheid voor publiekrechtelijk handelen

OnderzoeksoutputAcademic

133 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)779-784
Aantal pagina's6
TijdschriftNederlands Juristenblad
Nummer van het tijdschrift15
StatusPublished - 2004

Keywords

  • bestuursprocesrecht
  • bestuursrecht
  • administrative law
  • administrative procedural law
  • 86.55
  • 86.56

Citeer dit