De wet aanpassing arbeidsduur: een stap verder dan het wettelijk recht op deeltijdarbeid

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)40 - 47
  Aantal pagina's8
  TijdschriftDossier Onderneming, Financiering en Recht
  Volume42
  StatusPublished - 2000

  Citeer dit