De Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie en de begroting van personenschade

OnderzoeksoutputAcademic

25 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerVR 2020/179
Pagina's (van-tot)333-338
Aantal pagina's6
TijdschriftVerkeersrecht
Volume69
Nummer van het tijdschrift11
StatusPublished - 20-nov-2020

Citeer dit