De Wet collectieve afwikkeling massaschade: wat is zij waard in het buitenland?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Artikelnummer2013/2
Pagina's (van-tot)3-14
Aantal pagina's12
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
Volume2013
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 25-jan-2013

Citeer dit