De Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting en zijn kinderrechtelijke dimensies: bevindingen naar aanleiding van de tweede Wdkb-evaluatie

J. H. H. M. Dorscheidt, M. H. Wissink*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

36 Downloads (Pure)

Samenvatting

In deze bijdrage wordt ingegaan op de tweede Wdkb-evaluatie, met name de anonimiteit van donoren zoals die gangbaar was vóór de invoering van de Wdkb op 1 juni 2004.
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerFJR 2020/35
Pagina's (van-tot)154-164
Aantal pagina's11
TijdschriftTijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht
Volume2020
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 19-jun-2020

Citeer dit