De wet intern klachtrecht geevalueerd: hoe krijgen we tevreden klagers?

OnderzoeksoutputAcademic

1404 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)235-244
Aantal pagina's10
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Volume7
StatusPublished - 2007

Citeer dit