De Wet oneerlijke handelspraktijken en financiële dienstverlening

O.O. Cherednychenko, S.H. Kuiper

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

9 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)336-348
Aantal pagina's13
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
Volume25
Nummer van het tijdschrift8
StatusPublished - 2008
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit