De Wet opheffing verpandingsverboden

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)577-578
Aantal pagina's2
TijdschriftWeekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
Volume149
Nummer van het tijdschrift7203
StatusPublished - 25-jul-2018

Citeer dit