De wetgever tegenover de recidive

Hajo Kraak

Onderzoeksoutput

146 Downloads (Pure)

Samenvatting

Ons wetboek van strafrecht behe!st geen omschrijving van het begrip recidive, en ook in de strafwetboeken van de ons omringende landen is deze omschrijving niet te vinden. Het geven van een dennitie is dus aan de rechtsgeleerde schrijvers overgelaten. Simons in zijn Leerboek van het Nederlandsche strafrecht (4e dr.. pag. 402) definieert aldus: "Herhaling van strafbare feiten (recidive) is aanwezig. wanneer dezelfde dader zich schuldig maakt aan meerdere strafbare feiten en het eene feit van het andere gescheiden is door eene in kracht van gewijsde gegane veroordeeling." ... Zie: Inleiding
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Datum van toekenning6-jul-1922
Plaats van publicatieGroniningen
Uitgever
StatusPublished - 1922

Citeer dit