De WGR als blokkade voor intergemeentlijke samenwerking

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)12 - 15
Aantal pagina's4
TijdschriftBestuursforum
Volume1
StatusPublished - 2004

Citeer dit