De winnaars van Beijing

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

19 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)458-459
Aantal pagina's2
TijdschriftEconomisch Statistische Berichten
Volume93
Nummer van het tijdschrift4540
StatusPublished - 25-jul-2008

Citeer dit