De wonderbare vermenigvuldiging van macht en tegenmacht: Redactionele kanttekening

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Artikelnummer2
Pagina's (van-tot)41-42
TijdschriftRechtsgeleerd Magazijn Themis
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1-feb.-2015

Citeer dit