De zakelijke werking van erfpachtvoorwaarden

OnderzoeksoutputAcademic

2421 Downloads (Pure)

Samenvatting

Vanuit een rechtshistorische en een rechtssystematische invalshoek wordt besproken in hoeverre ruimte dient te bestaan voor partijvrijheid bij het geven van invulling aan een erfpachtverhouding.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)598-603
Aantal pagina's6
TijdschriftWeekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
Volume6717
StatusPublished - 2007

Keywords

  • openbare registers
  • kadaster
  • onroerend goed
  • numerus clausus
  • rechtsverhoudingen
  • rechtsgeschiedenis
  • zakenrecht
  • goederenrecht
  • erfpacht
  • 86.25

Citeer dit